Siden Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i 2014 indførte det dialogbaserede kvalitetstilsyn, har skolerne og institutionerne skærpet opmærksomheden på overholdelse af regler, lokal kvalitetsudvikling og effektiv institutionsdrift. Det konkluderer styrelsen i sin tilsynsberetning for 2016. I beretningen fremgår det, at tilsynsvirksomheden fungerer fleksibelt og robust i forhold til de ændringer, der er kommet som følge af nye behov og nye tilsynsopgaver i forbindelse med nye regler og reformer på uddannelsesområderne.

Det dialogbaserede kvalitetstilsyn danner den overordnede ramme for styrelsens tilsyn og omfatter faglig-pædagogisk tilsyn og økonomisk administrativt tilsyn. Det dialogbaserede kvalitetstilsyn består af tre tilsynsspor – det risikobaserede tilsyn, det tematiske tilsyn og enkeltsagstilsynet.

I det kommende år vil styrelsen fortsat arbejde på at videreudvikle metoder og værktøjer til det risikobaserede tilsyn for at kvalificere, effektivisere og metodeudvikle på tværs af de enkelte tilsynsområder. De nye værktøjer, som er udviklet i det økonomiske tilsyn, skal understøtte den udvikling yderligere.

I det risikobaserede tilsyn følger styrelsen de enkelte uddannelsesområder gennem screeninger af faste nøgletal. Tilsynet følges op med en resultatorienteret dialog og med aftaler om en indsats for de skoler, der har særlige udfordringer. Styrelsen vurderer, at Undervisningsministeriets udgående enheder giver et værdifuldt input til tilsynsarbejdet, og i 2017 vil læringskonsulenterne i endnu højere grad blive inddraget i det risikobaserede tilsyn på de relevante uddannelsesområder, som det fremgår af Tilsynsplan 2017-18.

Fakta

Tilsynet dækker knap 1.200 selvejende uddannelsesinstitutioner, der årligt modtager mere end 30 mia. kroner i tilskud. Styrelsen fører endvidere tilsyn med udviklingen på landets knap 1.300 folkeskoler i tæt samarbejde med kommunerne. Tilsynsberetningen og tilsynsplanen omhandler alle ministeriets undervisningsområder.

Det dialogbaserede tilsyn tager udgangspunkt i skolernes og institutionernes resultater i bred forstand – både de faglige, administrative og økonomiske resultater. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsætter et antal relevante og målbare indikatorer, og dialogen med skolerne bygger på en forståelse af såvel det centrale tilsyns forventninger som de enkelte skolers og institutioners handlemuligheder.