Omkring hver fjerde elev i 8. klasse i folkeskolen vurderes hvert år ikke-uddannelsesparat. Det betyder, at de har dårlige forudsætninger for at afslutte folkeskolen med et resultat, der kan hjælpe dem videre til en ungdomsuddannelse. Et satspuljeprojekt om turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse vil bidrage til at rette op på dette.

Med satspuljeprojektet får eleverne mulighed for at deltage i et turboforløb af to ugers varighed med intensiv undervisning, der kan hjælpe dem op på samme niveau som deres klassekammerater. Det besluttes ved lodtrækning, hvorvidt eleverne skal gennemføre forløbet Dit liv, din læring eller forløbet Strategier til læring. I Dit liv, din læring arbejder eleverne målrettet med personlige og sociale kompetencer, mens de i Strategier til læring arbejder med læringsstrategier, arbejdsteknikker og -vaner, organisering, samarbejde og feedback. Efter forløbet modtager eleverne otte ugers opfølgning, så de kan opretholde deres gode udvikling.

Kommuner og folkeskoler kan nu tilmelde sig projektet, så de får mulighed for at gennemføre turboforløb for deres ikke-uddannelsesparate 8. klasseelever i skoleåret 2017/2018.

En lang række af landets folkeskoler har allerede afprøvet turboforløb i regi af satspuljeprojektet, og erfaringerne er positive. Det skyldes bl.a., at det ofte kræver en ekstraordinær indsats og et særligt fokus på de pågældende elever at løfte dem fagligt.

Undervisningsministeriet finansierer 80 pct. af de forventede udgifter til skolernes deltagelse i forsøget, som gennemføres som et standardiseret forsøgsprogram.

Yderligere information om satspuljeprojektet kan læses i denne brochure (pdf).

Puljeudmeldingen, hvor rammen for tilskuddet er beskrevet, findes under vores puljeområde.