Undervisningsminister Merete Riisager har den 18. maj 2017 udstedt en ny gymnasiebekendtgørelse og nye læreplaner for alle gymnasiale fag.

Den nye gymnasiebekendtgørelse er en fælles uddannelsesbekendtgørelse for alle de gymnasiale uddannelser og samler i alt otte nuværende bekendtgørelser til én bekendtgørelse. De 174 nye læreplaner gælder for alle fag og niveauer på de gymnasiale uddannelser. Udstedelsen er et led i gymnasiereformen, og gymnasiebekendtgørelsen med tilhørende læreplaner træder i kraft den 1. august 2017.

”Med én bekendtgørelse sikrer vi mere ensartede og gennemskuelige rammer for alle de gymnasiale uddannelser. Og med de mange nye læreplanerne står det nu klart, hvad der skal undervises i, og hvad eleverne skal kunne fagligt. Nu bliver gymnasiereformen endelig indfriet og kommer til at gøre en forskel for elever og lærere. Det har været en omfattende proces, og derfor vil jeg gerne takke de mange fagfolk, som har været involveret i arbejdet med de nye læreplaner, både dem, der har været udpeget som medlemmer af læreplansgrupperne, og alle dem, der har deltaget i nogle af de mange fyraftensmøder rundt omkring i landet, hvor læreplanerne har været diskuteret,” siger undervisningsminister Merete Riisager. 

I læreplanerne fastsættes for hvert fag:

  • Fagets identitet og formål
  • Faglige mål og indhold
  • Tilrettelæggelse – didaktik, arbejdsformer og samspil med andre fag
  • Evaluering, prøveformer og bedømmelseskriterier.

Den gældende læreplan ved elevens start på en gymnasial uddannelse er i hovedreglen gældende for eleven, indtil eleven afslutter uddannelsesforløbet.