Årets Skriverpris uddeles på BogForum i Bella Centeret den 10. november 2017. Prisen uddeles til skøn- eller faglitterære forfattere, der skriver læsevenligt for børn, unge og voksne, som kan have svært ved at tilegne sig en del af den litteratur, der udgives.

Værker, der er udkommet i perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 kan komme i betragtning til prisen. Værkerne skal samtidig have litterær kvalitet, være sprogligt let tilgængelige og have layoutmæssig kvalitet.

Forlag, der vil indstille et eller flere værker, skal senest mandag den 12. juni 2017 indsende syv eksemplarer af hvert værk til:

Sisse Mai Aude
Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K
Mrk. Skriverprisen

Om Skriverprisen

Skriverprisen, der er på 25.000 kroner, er opkaldt efter Esther Skriver, der var den første prismodtager i 1995. Prisen tildeles en skøn- eller faglitterær forfatter, der skriver læsevenligt for børn, unge og voksne, som kan have svært ved at tilegne sig en del af den litteratur, der udgives.